perjantai 2. joulukuuta 2016

Tunnistatko mielesi miinakentän?Sopeuttava käyttäminen tarkoittaa kaikkia niitä tapoja, joilla pienennämme itseämme saadaksemme rakkautta ja hyväksyntää. Ne ovat keinoja, jotka olemme usein omaksuneet jo varhain lapsuudessamme ja integroineet osaksi itseämme. Joskus ne ovat meille luontaisia olemalla osa temperamenttiamme ja persoonallisuuttamme, välillä liitämme niitä itseemme siksi, että läheiset odottavat meidän olevan tietynlaisia. Se voi olla hyvää tarkoittavaa tiedostamatonta ohjausta tai johdattelua. Pahimmillaan ikävää manipulointia.  Rakkaudellinen ihmissuhde ei vaadi toista olemaan tietynlainen tai asettumaan tekoihin, joiden arvomaailmaan ei voi liittyä. Rakkaus on hyväksyntää, se antaa toisen olla mikä on ja tarvittaessa tukee toista muutoksessa, ei pyri muuttamaan. Toki on myös täysin mahdollista sopeuttaa käytöstään ilman toisen odotuksia, silloin ihminen käyttäytyy siten, kuin olettaa toisen odottavan hänen käyttäytyvän. Tällainenkin on tuhoisaa, koska se perustuu tulkinnalle, joka on aina tie eksyksiin.

Sopeuttava ihminen on usein taitava tunnistamaan toisen miinakentän, alueen, jolle ei voi astua, asioita joita ei voi ottaa puheeksi. Kun näitä aiheita on tarpeeksi arjessa, kapenee liikkumavara nopeaan ja pian voidaan olla pisteessä, missä puheenaiheet rajautuvat minimiin ja mahdollisuus kasvaa yhdessä loppuu. Molemmat vetäytyvät omiin luoliinsa.

Jokaisella meillä on oma miinakenttämme, sen tunnistaminen auttaa meitä tulemaan läheisemmäksi itsemme kanssa. Aiheet, joita karttelemme kertovat meistä tärkeää tietoa. Ne ovat usein juuri niitä alueita, jotka aiheuttavat meissä kipeitä tunteita, uhkaa, huolta, hylätyksi tulemisen pelkoa, arvojemme arvostelua. Mitä enemmän näitä aiheita on, sitä pahemmin eristämme itsemme kasvamasta. Voisitko haastaa itseäsi tutustumaan omaan alueeseesi?

Jos sinulla on ystävä, jonka miinakenttä on laaja, voit auttaa häntä tulemaan tietoiseksi tunteistaan osoittamalla hänelle myötätuntoa ja avaamalla keskustelun siitä, miltä sinusta tuntuu varoa toisen reaktioita jatkuvasti. Ystävyys, kumppanuus tai rakkaus ei vaadi yhteistä näkyä kaikesta, se vaatii ymmärrystä ja hyväksyntää.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti