perjantai 21. kesäkuuta 2019

Yksinäinen juhannuksena

Olen pitkään seurannut yksinäisyystutkimusta ja siitä keskustelua. Professori Juho Saaren mietelmät yksinäisyydestä kansantautina ovat koskettaneet, Niina Junttilan ajatukset herättäneet monenlaisia tunteita.  Pitkä oma kokemukseni kansanterveysjärjestön viestintätiimin jäsenenä on vahvistanut tietoani siitä, että yksinäisyys on todellinen riski terveydellemme, Niin psyykkisesti, kuin fyysisestikin, Vaikka tänä päivänä tällainen jako suoraan sanoen  alkaa tuntua jo todella vanhentuneelta: olemme kokonaisuuksia.

Kun aloitin eroseminaarien vetämisen vuonna 2003, yksinäisyys vilahteli ryhmiin osallistujien puheissa jonkin verran. Vuosien varrella aloin kiinnittää huomiota siihen, kuinka lapsettomien ja lapsellisten eroajien kokemukset yksinäisyydestä erosivat toisistaan. Tunsin myötätuntoa eronneita kohtaan, joille ei jäänyt edes lapsia lähipiiriin. Omasta kokemuksestani tiesin, että yksinäisyys pysyi loitolla vahvemmin kun tiesi, että kaikki viikot eivät olisi yksinäisiä. Yksinäisyys saa yhä enemmän tilaa eroryhmissäni aiheena. On tosiasia, että mitä enemmän meillä on kaupungistumisen myötä valinnanvaraa, sitä valikoivampia meistä tulee parisuhdemarkkinoilla. Emme malta pysähtyä kiinnostavan ihmisen vierelle, vaan tähyämme jo kulman taakse. Kun vain malttaisimme pysähtyä, silloin meillä olisi myös tilaisuus tehdä tilaa läheisyydelle.

Ajattelen, että me tarvitsisimme monta termiä suomenkielessä yksinisyydelle, koska on ongelmallista, että termi ei merkitse meille kaikille samaa. Minullekin tulee mieleen useita näkökulmia yksinäisyyteen liittyen, eivätkä ne kaikki ole negatiivisia.

Tänään tein Juhannus-päivityksen Suomen Erityisherkkien sivulle, jossa toivotin hyvää juhannusta hallituksen puolesta sivun seuraajille. Oli koskettavaa, kuinka moni reagoi yksinäisyydestä käsin aiheeseen. Monelle meistä yksinäisyys merkitsee monenlaisia tunteita, vahvistavia ja vaikeita,  onneksi ajatusten jakaminen helpottaa.


tiistai 11. kesäkuuta 2019

Solmu parisuhteessa on usein avattavissa

Suurin osa parivastaanotolla kävijöistäni valitsee Solmuvalmennuksen. Menetelmä on vaikuttava, olen voinut auttaa sen avulla lukuisia pareja ymmärtämään toisiaan paremmin. Vähän aikaa sitten Solmutyöskentelymme palautekeskustelussa mies sanoi, että tämä on malli, josta ihmisten pitäisi olla laajemminkin tietoinen, koska sen avulla monta turhaa eroa olisi vältettävissä. Olen samaa mieltä.

Perinteisestä pariterapiasta Solmuvalmennus eroaa monin tavoin. Ensinnäkään kyseessä ei ole terapia, vaikka sillä terapeuttinen vaikutus asiakkaisiin onkin. Voisi puhua räätälöidystä parisuhdekurssista. Tuunaamisosuus on kuitenkin tässä parin yhteinen tehtävä. Tämä lähestymiskulma tehoaa erityisesti miehiin, Ensimmäinen kerta käytetäänkin sen pohtimiseen, mikä solmu on, ja ovatko molemmat siitä ja sen syntymiseen liittyvistä asioista samaa mieltä.

Solmuvalmennus perustuu selkeään strukturoituun rakenteeseen. Jokaisella kahdeksalla kerralla on oma teemansa. Työskentelyssä käytämme lisäksi teksti- ja tehtäväkirjaa. Harjoituksiin sitoutuminen on keskeinen osa tuloksellista työskentelyä, koska suurimmat oivallukset tapahtuvat usein tapaamiskäyntien välissä.

Solmuvalmennus soveltuu pareille, jotka haluavat pysähtyä pohtimaan yhdessä suhteensa nykytilaa tai käsitellä siinä olevia ongelmia. Jos parisuhteen ongelmana ovat päihteet, mielenterveysongelmat tai sivusuhde, joka loukkaa toista, pitäisi nämä asiat hoitaa ensin muulla tavoin, jotta pystytään keskittymään vuorovaikutuksen vahvistamiseen ja paremman ymmärryksen kehittämiseen parin välillä. 

Solmuvalmennus ei toimi ilman tahtoa työskennellä yhdessä. Kuitenkaan suhteen jatkoon liittyviä päätöksiä ei tarvitse tehdä ensimmäisen viiden käynnin aikana (tämä kestää yleensä noin 8-12 viikkoa). Vasta kuudennella kerralla tehdään valintoja tulevaisuuden suhteen,. Näiden perusteella toteutetaan seitsemännellä kerralla parisuhteen toimintasuunnitelma. Kahdeksas kerta on varattu palautteelle. Kokonaisuudessaan Solmu-työskentely kestää keskimäärin 14-16 viikkoa.

Solmu-työskentely on intensiivistä. Se nostaa tunteet pintaan. Usein asiakas itsekin yllättyy kyynelistään. Tyypillistä on, että tilanne, joka on tuntunut mahdottomalta ratkaista, valkenee aivan uudella tavoin työskentelyn kuluessa. Kokemukseni mukaan kuuntelemisen taidot ovat keskeisessä osassa hyvien tulosten saavuttamisessa. Myös uskallus puhua totta vaikeistakin asioista kehittää parin läheisyyttä. Kuten kaikessa tuloksekkaassa itsensäkehittämistyöskentelyssä, myös Solmussa vaaditaan rohkeutta tarkastella omaa itseä rehellisesti. Naamioiden tai valheellisten motiivien takaa työskentely ei onnistu. Lähtökohta työskentelyssä on aina toden puhuminen.

Joskus Solmuvalmennus voi päättyä myös yhteiseen  päätökseen erosta. Se ei ole epäonnistuminen, vaan viisautta vetää johtopäätös tilanteesta, jota ei yrityksestä huolimatta saada toimimaan. Se sattuu, mutta totuus tekee meidät samalla vapaiksi. Silloinkin solmu aukeaa, koska se mahdollistaa uuden elämän rakentamisen uusista lähtökohdista. Solmuvalmennuksen kokoontumiskertojen aiheet


1. Keitä me olemme? Tutustuminen ja kurssin sisältö. (Miten tähän on tultu?)

2. Yhteisen taipaleen tarkastelu. Tosiasioiden tien tutkiminen. (Menneisyys)

3. Miltä tuntuu? Omien ja kumppanin tunteiden tunnistaminen. (Menneisyys)

4. Seksuaalisuus solmussa? Kehon viestien kuunteleminen. (Menneisyys)

5. Missä ollaan nyt? Solmutilanteen jäsentäminen. (Nykyisyys)

6. Mitä tahdon? Toiveet, unelmat ja tavoitteet. (Tulevaisuus, tahdon ilmaiseminen)

7. Miten toimitaan? Sanoista tekoihin. (Mitä kohti ja miten mennään eteenpäin?)

8. Mitä eväitä saatiin? (Yhteenveto ja palaute) 


"Ihmettelen, kuinka löysit juuri oikeat kysymykset meille, työskentely oli antoisaa, kiitos."

Asiakaspalaute 2017


Ajanvaraus >>