torstai 16. tammikuuta 2014

Vapaus on seurausta vapaasta tahdosta

Emme voi valita asioita joita tapahtuu meille, mutta voimme valita kuinka suhtaudumme niihin. Biologisiin ja psykososiaalisiin asioihin emme pysty vaikuttamaan, mutta voimme vaikuttaa asenteisiimme, myös siihen kuinka suhtaudumme menneisiin asioihin kuten rakkaussuhteen päättymiseen. Tämän takia on tarpeellista tutkia itseään rakkaussuhteen loppuessa ja käydä läpi suhteen tarina. Mikä sai menemään yhteen, mikä vei eroon. Bruce Fisherin mukaan molempiin on usein sama vastaus.

Moni tulee eroseminaariin ns. ”toisen eron” jälkeen. Pitkästä, kenties vuosienkin pituisesta suhteesta hypätään vauhdissa toisiin käsittelemättä ensimmäistä kunnolla loppuun ja kun se päättyy on edessä raivaustyötä tuplasti. Oleellisinta jälleenrakennusseminaarissa on oman itsen tarkastelu peilaten ajatuksia muiden ryhmäläisten kanssa. Vaikka voimmekin käyttäytyä eri suhteissa eri tavoin, on henkilökohtaisesta historiasta syntynyt dynamiikkamme sama. Jokainen meistä etsii vastauksia omiin ikuisuuskysymyksiimme ja joskus käy onni kohdata ihminen, joka voi auttaa niiden löytämisessä. Se kauanko rakkaussuhde kestää ei ole ikinä verrannollinen sen merkityksellisyyteen osana ihmisen henkistä kasvua. Jokaisella tarinalla on aikansa, joka täyttyy jonakin päivänä.

Tärkeimpiä työstettäviä asioita rakkaussuhteen loppuessa ovat suhteen rehellinen tarkasteleminen niin että käsittää siinä molempien roolit, kaikkien tunteiden hyväksyvä läpikäyminen rakentavalla tavalla sekä katkeroitumisen välttäminen, joka voidaan ilmasta myös anteeksi antamisena. Anteeksi on tärkeätä antaa niin toiselle kuin itsellekin.  "Tutkimusten mukaan anteeksi antaminen vähentää vihaisuutta, loukkaantumisen tunnetta, masennusta ja stressiä sekä johtaa lisääntyneisiin toivon, rauhan, myötätunnon ja itsevarmuuden tunteisiin. Tärkeätä on kuitenkin muistaa, ettei se tarkoita vääryyden hyväksymistä vaan ihmisen vajavuuden tunnustamista." (Onnentaidot, Mattila, Aarninsalo, Duodecim).

Paras merkki huomata irroittautumisen edenneen on se, etteivät ajatukset täyty enää entisen kumppanin tai suhteen ajattelemisella vaan omalla uudella elämällä. Vaikka suhde entiseen kumppaniin jatkuisikin esimerkiksi jaetun vanhemmuuden myötä, on tärkeää että ero ja siihen liittyneet asiat saadaan käsiteltyä. Tähän tarvitaan aikaa. On aivan mahdollista kasvaa entisen kumppaninsa ystäväksi, mutta se edellyttää molempien tahtoa, aivan kuten toimiva parisuhdekin.

 Ihminen on Logoterapian mukaan henkinen persoona, jolla on psykofyysinen olemus ja vapaa tahto. Tämä on rohkaiseva näkökulma vaikeassa elämäntilanteessa. Emme ole elämäntilanteidemme uhreja vaan voimme vaikuttaa asenteellamme siihen, kuinka suhtaudumme haasteisiin. Henkisyydestä meillä ei ole olemassa tieteellistä todistusta, mutta siitä on olemassa viitteitä. Logoterapian filosofian mukaan henkinen puoli ei ikinä sairastu, vaikka fyysinen tai psyykkinen voisikin sairastua. Henkisyys ei liity logoterapian viitekehyksessä hengellisyyteen, logoterapia ei ota uskontoihin kantaa vaan siinä kunnioitetaan ihmisen omaa elämänkatsomusta. Vaikka henkisyyttä ei ole tieteellisesti todistettu, on se määritelmänä käytössä monella asiantuntija-alalla.  Väestöliiton julkaisussa Unelma paremmasta parisuhteesta, navigointiopas aikuissuhteeseen sanotaan seuraavasti: ”Parisuhdekriisejä ja -ongelmiakaan ei voida pelkistää vain kommunikaatio-ongelmiksi ja arjen askareista sopimiseksi. Parisuhde on ennen kaikkea henkinen prosessi."

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti